• Products

Pajisjet

Pajisjet

Liquid chromatograph

Kromatograf i lëngshëm

Densimeter

Densimetri

Hardometer

Hardometri

Oltrasonic cleaner

Pastrues Oltrasonik

Aging oven

Furra e plakjes

Mooney-Viscometer

Mooney-Viskometer

Quadratic element measurement instrument

Instrumenti i matjes së elementeve kuadratike

Rheometer

Analizues i përmbajtjes së squfurit

Tension tester

Testues i tensionit

Resistance meter

Matësi i rezistencës

Temperature-and-humidity-Chamber

Dhoma e temperaturës dhe lagështisë

Automatic detection and screening machine

Makinë automatike të zbulimit dhe depistimit